YOU in the Middle (YITM)

YOU in the Middle

PROJECT MANAGEMENT & IMPLEMENTATIE BEGELEIDING
 
Home Organisatie Diensten Contact 
Bedrijfsfilosofie
Werkwijze
De eigenaar

ORGANISATIE - Werkwijze


In de complexe wereld van de zorg & ICT wordt het verschil gemaakt door mensen die ervaring hebben met zowel zorgorganisaties als de ICT leveranciers, en naast technische ook mensgerichte vaardigheden bezitten.
Deze mensen zijn in staat een brug te slaan tussen eindgebruikers en technisch personeel.
Door een gedegen werkervaring bij zowel zorgorganisaties als healthcare leveranciers is YOU in the Middle in staat tot succesvolle implementaties en keer op keer opnieuw de vertaalslag te maken van de vraag van de eindgebruiker naar een passend zorg-ICT-systeem.

Wat kunt u verwachten van een project geleid door YOU in the Middle?
Het project wordt gestart d.m.v. een uitgebreide en objectieve analyse van de wens of het probleem. De betrokken partijen worden gehoord en op basis van de bevindingen wordt in overeenstemming met alle betrokkenen een plan van aanpak gemaakt, welke als vertrekpunt wordt gebruikt.
Vervolgens wordt de uitvoering van dit plan op een projectmatige wijze opgepakt .
Elke stap wordt op een constructieve, gestructureerde en grondige manier uitgevoerd en alle betrokken partijen zullen regelmatig van de voortgang op de hoogte worden gesteld.
Aan het eind van het project vindt er een evaluatie plaats.

Uit eerdere eindevaluaties blijkt dat de kracht van YOU in the Middle ligt in:
  • snel inzicht in de oorzaak achter de problematiek
  • het uitzetten van duidelijke lijnen en het bieden van structuur
  • focus op toegevoegde waarde voor de eindgebruiker
  • gericht op samenwerking en teamontwikkeling
  • resultaatgerichte no-nonsense aanpak
  • vastberaden en vasthoudend indien noodzakelijk
YOU in the Middle streeft er naar zichzelf zo spoedig mogelijk overbodig te maken.
Er zal een basis worden gelegd waar medewerkers zelfstandig mee aan de slag kunnen. Door rollen & verantwoordelijkheden duidelijk af te spreken en te borgen worden ze gelegd daar waar ze horen.
Om een voorbeeld te geven: bij een gefaseerde uitrol van het EPD zal het project plan, incl. detail planning en resource management, worden opgesteld. Tevens zal de struktuur rondom werkproces analyses, trainingen en evaluaties door YOU in the Middle in de steigers worden gezet. Ten tijde van de eerste fase - de uitrol naar de startende specialismes - zal YOU in the Middle het EPD team intensief begeleiden. De volgende fases zullen door het EPD team zelf worden uitgerold, waarbij de inzet van YOU in the Middle kan worden teruggebracht.

Interesse? Neem gerust contact op.