Logo youinthemiddle

YOU in the Middle

PROJECT MANAGEMENT & IMPLEMENTATIE BEGELEIDING
 
Home Organisatie Diensten Contact 
Project management
Implementatie begeleiding
Opdrachten en referenties

DIENSTEN - Implementatie Begeleiding


Een implementatie is niet simpelweg het installeren en in gebruik nemen van een ICT-systeem. Hier komt veel meer bij kijken.
Een belangrijke fase van een implementatie is een grondige analyse van de huidige werkwijze en de nieuwe, door de zorgorganisatie gewenste, werkwijze. Zo kan het zijn dat de applicatie moet worden aangepast aan de door de zorgorganisatie gewenste werkprocessen. Soms is er nog een stukje software ontwikkeling door de healthcare leverancier nodig, en vaak moet de applicatie gefine-tuned worden zodat het samenwerkt met de andere systemen in de zorginstellig.
Een ander belangrijk onderdeel van een implementatie is de test en acceptatie fase, waarin geŽvalueerd wordt of de applicatie ook inderdaad aan de alle vooraf bepaalde verwachtingen - de zogenaamde acceptatie criteria - voldoet. Al bij de voorbereidingen van een implementatie zal een groot deel van de aandacht aan deze acceptatie criteria worden besteed.
Ook is het belangrijk dat de eindgebruikers opgeleid gaan worden om te leren werken volgens de nieuwe werkprocessen met de nieuwe applicatie.

Bij deze drie en ook de andere implementatie fases is het cruciaal dat er rekening wordt gehouden met alle belanghebbende partijen, ieder met met zijn eigen geschreven en ongeschreven wensen, visies en regels.

YOU in the Middle begeleidt zorgorganisaties met het implementeren van nieuwe en vervangende ICT-systemen, en heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van implementaties in ziekenhuizen.

YOU in the Middle is ervaren in:
  • het voorbereiden en begeleiden van implementaties ten behoeve van regionale uitwisseling van medische gegevens tussen zorginstellingen (XDS)
  • het voorbereiden en begeleiden van implementaties van zorginstelling brede systemen, waaronder EPD, ECD, beeldmanagement (PACS2) en Privacy & Dossiervoering
  • het voorbereiden en begeleiden van implementaties van afdeling specifieke systemen (Radiologie Informatie Systeem, Cardiologie Informatie Systeem, PACS, PDMS, enz.)
  • werkprocessen in de zorg, in het bijzonder ziekenhuizen
  • verander- & verwachtingsmanagement
  • bemiddelen bij conflictsituaties tussen zorginstellingen en healthcare leveranciers
  • verzorgen van trainingen en presentaties